Focus beschouwd zijn medewerkers als het meest waardevolle in ons bedrijf

Personeel

Mensen vormen het hart van het bedrijf en het succes. Daarom zijn wij er trots op goed voor hen te zorgen.

Personeelsbeleid

Focus beschouwd zijn medewerkers als het meest waardevolle in ons bedrijf. Als dienstverlener vervaardigen wij geen tastbare producten ons product komt niet zo uit de fabriek rollen: we zijn wat onze mensen zeggen en doen.Mensen vormen het hart van het bedrijf en het succes. Daarom zijn wij er trots op goed voor hen te zorgen.

Werving en selectie

Omdat we een toonaangevend schoonmaakbedrijf in Nederland willen zijn zoeken we ook de beste schoonmakers. Onze personeelszorg begint dus al voor de eigenlijke indiensttreding. We hanteren de gebruikelijke selectiecriteria kritisch maar we letten ook op de motivatie en achtergronden van de sollicitant.

Personeelsbezetting

Wij realiseren ons terdege dat een stabiele personeelsbezetting bevorderlijk is voor de continuïteit van de schoonmaakkwaliteit. Focus schoonmaak voert een succesvol beleid in het terugdringen van het verloop onder het uitvoerend personeel. Onze aanpak richt zich enerzijds op de periode tot en met de proeftijd, en anderzijds doen wij er alles aan om onze vaste medewerkers dusdanig in de arbeidsomstandigheden tegemoet te komen,dat zij jarenlang voor ons blijven werken. Als een belangrijke factor bij de trouw van onze mensen aan Focus zien wij de manier waarop onze leidinggevende omgaan met hun medewerkers. De leidinggevende dienen continu op de hoogte te zijn wat er afspeelt op de werkvloer: zo kan er op tijd worden ingespeeld op ontevredenheid bij het personeel. Dit kan met name worden gerealiseerd door werkoverleg met twee richting verkeer. Om structureel te werken aan gemotiveerd en loyaal personeel is het eveneens van belang dat wij blijven werken aan de verbetering van de kwaliteit van de arbeid.

Hard werkend talent

Continuïteit

Focus beschikt over voldoende capaciteit om eventuele pieken ten aanzien van de dienstverlening op te vangen. Tevens kent Focus een duidelijk en gestructureerd beleid rondom vakantieplanningen. De inzet van medewerkers kan ook in de drukste periode van het jaar worden gewaarborgd.

Chat openen